Wat is verpanden?

wat is verpanden

Ga je verpanden, dan bied je een waardevol goed in ruil voor een te lenen geldbedrag aan. Hoe hoog dat bedrag is, is afhankelijk van de waarde van het voorwerp dat je aanbiedt. Een pandhuis hanteert bij de bepaling daarvan altijd de geldende koerslijsten of dagwaarde. Ga je iets verpanden, dan blijf je in tegenstelling tot bij verkopen eigenaar van het betreffende voorwerp. Lukt het je het geldbedrag inclusief rente na de afgesproken periode terug te betalen? Dan krijg je je onderpand terug. Van deze methode wordt steeds vaker gebruikgemaakt door personen die snel een geldbedrag nodig hebben.

Verpanden: een betrouwbare manier om direct geld te lenen

Verpanden had en heeft niet altijd een betrouwbaar imago. Iets wat geheel onterecht is en wellicht verder wordt aangewakkerd door Amerikaanse realityprogramma’s over pandhuizen. In werkelijkheid zijn pandhuizen echter transparante ondernemingen die al duizenden jaren geleden bestonden. Pandhuizen hebben een wettelijke registratieplicht en opereren geheel legaal. Bovendien nemen eigenaren van pandhuizen altijd een risico met het uitlenen van een geldbedrag. Van zomaar een lucratieve bron van inkomsten is per definitie dan ook geen sprake.

Een praktijkvoorbeeld

Stel je voor dat je enkele rekeningen hebt openstaan die niet langer onbetaald kunnen blijven, terwijl je momenteel door omstandigheden even om geld verlegen zit. Op zolder heb je een erfstuk van je oma liggen; een gouden armband met een waarde van €1500,-. Aan deze armband is ook emotionele waarde verbonden, waardoor je er geen afstand van wilt doen. In plaats daarvan kies je ervoor om hem te belenen bij een pandhuis. De pandhuiseigenaar stelt een beleenwaarde van €1200,- vast. De maandelijkse rente (4,5%) bedraagt dan €54,-. Belenen doe je voor twee of meer maanden.

Om te kunnen verpanden, is geen BKR toets nodig

Het verpanden van waardevolle goederen is makkelijker dan geld lenen bij bank of een andere traditionele geldverstrekker. Je financiële situatie wordt namelijk niet gecheckt. Heb je ooit al ergens geleend en is het je in die periode niet gelukt om je betalingsverplichting na te komen? Dan beschik je over een negatieve registratie bij het BKR, het Bureau Krediet Registratie. Wil je een voorwerp verpanden, dan wordt er door een pandhuishouder geen BKR toets uitgevoerd. Ook met hoge rentes zul je niet te maken krijgen.

De voordelen van het verpanden bij een pandhuis

Het bovenstaande gegeven is een belangrijk voordeel van het verpanden. Maar natuurlijk houdt het daar niet bij op. Een ander voordeel van het verpanden bij een verpandhuis is dat je waardevolle goederen niet meteen van eigenaar wisselen. Ze blijven in het bezit van jou als klant, die deze na een terugbetaling van het geleende bedrag inclusief rente terugkrijgt. In tegenstelling tot bij een bank bestaat er geen verplichting om het bedrag terug te betalen. Lukt dit niet, dan is er dus geen sprake van een restschuld. Tot slot beschik je bij het verpanden snel over het bedrag dat je nodig hebt.

De rente over verpande goederen

In 2014 ging de Nieuwe Pandhuiswet van kracht. Daarin staat onder andere beschreven dat pandhuishouders niet meer dan 4,5% rente voor pandbeleningen mogen heffen. Dit om kwetsbare klanten tegen hoge rentes te beschermen. De meeste pandhuishouders zullen ook geen lagere rente heffen dan dit wettelijk vastgelegde maximum; ze maken namelijk al meer kosten dan op het eerste gezicht wordt vermoed. Zeker gezien het feit dat de meeste beleenbedragen niet hoger liggen dan enkele honderden euro’s, is de rente van 4,5% nodig om tegen de kosten op te wegen.

Eventuele nadelen van het verpanden

Het verpanden van goederen kent tal van voordelen, maar uiteraard zou je er ook wat kleine kanttekeningen bij kunnen plaatsen. Zo heb je weliswaar de mogelijkheid om je goederen terug te kopen, maar je betaalt hierover wel rente en soms kan er sprake zijn van afschrijving. Daarnaast levert het verkopen via platformen zoals Marktplaats meer op. Het pandhuis hanteert namelijk een ruime marge. Dit is te verklaren door het verdienmodel dat noodzakelijk is om het uitbaten van een pandhuis rendabel te kunnen houden.

De taxatie van goederen die je wilt verpanden

Het verpanden van goederen kan natuurlijk niet plaatshebben zonder een grondige taxatie daarvan. Medewerkers en eigenaren van pandhuizen zijn opgeleid in het taxeren van de meest uiteenlopende sieraden, maar ook andere voorwerpen van waarde en volgen ook regelmatig bijscholing op dit vlak. Je kunt dus rekenen op een betrouwbare taxatie. De hoogte van het getaxeerde bedrag kan per dag verschillen wegens fluctuaties op de markt en is bepalend voor het bedrag dat je kunt lenen.

De juridische aspecten

Juridisch gezien spreekt men niet van een verpanding, maar van een zogeheten pandbelening. Zoals reeds eerder genoemd, is de huidige Pandhuiswet sinds 2014 van kracht. Hierin worden regels omtrent onder andere de overeenkomst van pandbelening benoemd. Zo moet in deze overeenkomst de identiteit van de klant en de pandhuiseigenaar worden vermeld, net als de beschrijving en de taxatie van het product, de hoogte van de lening en de rente en het totaalbedrag van beide, eventuele voorwaarden voor verlenging en het gegeven dat de klant zijn spullen bij terugbetaling binnen de termijn direct terugkrijgt. Afwijken van de pandrechtregels is niet toegestaan.

De periode van onderpand

In de geldende Pandhuiswet staat niet alleen een maximale rentehoogte vermeld, maar ook een minimale lengte van de leentermijn. Deze bedraagt twee maanden. Indien je dit als klant wenst, kun je de lening eerder terugbetalen. Betaal je na bijvoorbeeld zes weken, dan betaal je echter wel de volledige rente voor twee maanden. Lukt het niet om de lening terug te betalen, dan bestaan er wellicht verlengingsmogelijkheden. Ook over een verlenging betaal je rente, maar wederom nooit meer dan 4,5%.

Verpanden: de lening waar je altijd op kunt rekenen

Iedereen kan in de loop van zijn leven in een financieel lastige situatie terechtkomen. Kun je elders geen geld lenen, dan kun je op een pandhuis altijd rekenen. Je geeft een voorwerp tegen een geldlening als onderpand en deze wordt enkel in beslag genomen wanneer je niet aan de terugbetaling kan voldoen. Bij het verpanden gaat het niet zelden om bezittingen met emotionele waarde. Pandhuizen gaan discreet en voorzichtig met je bezittingen om en zorgen ervoor dat deze zorgvuldig bewaard blijven totdat je de lening komt afbetalen.