Alternatieven voor verpanden

Een pandhuis, ook wel een pandjeshuis genoemd, is een kredietinstelling waar je snel een lening kunt afsluiten wanneer je waardevolle goederen als onderpand afgeeft. Steeds meer mensen uit alle lagen van de bevolking maken gebruik van deze optie om snel over contant geld te beschikken. Wellicht overweeg je dit ook, maar vraag je je af wat de alternatieven voor het verpanden zijn? Hieronder lees je over de hoofdalternatieven en welke voor- en nadelen deze met zich meebrengen.

Het verkopen van je spullen

Een van de meest voor de hand liggende alternatieve voor het verpanden is het verkopen van (waardevolle) goederen. Je hoeft zo geen rente te betalen en je spullen krijgen een tweede leven. Wel betekent het verkopen van je kostbare zaken dat je ze écht kwijt bent. Doe dit dus alleen wanneer je zeker weet dat je daarvan geen spijt krijgt. Ook krijg je tijdens het verkoopproces te maken met soms vermoeiende onderhandelingen die je soms flink wat tijd kunnen kosten.

Het aanvragen van een lening

Natuurlijk kun je ook kiezen voor een lening bij een kredietverstrekker. Het voordeel is dat je vaak hogere bedragen krijgt dan waar je bij een verpanding over kunt beschikken. Echter zal een kredietverstrekker een BKR-toetsing afnemen. Dit kost tijd. En lukt het je onverhoopt niet om aan je aflossingsverplichting te voldoen, dan krijg je een negatieve aantekening. Dit bemoeilijkt het lenen van geld in de toekomst. Lenen lijkt dus aantrekkelijk, maar kent diverse haken en ogen.

Lenen van familie of vrienden

Wanneer je een goede verstandhouding met je naasten hebt, kun je deze wellicht ook vragen om je een lening te geven. Indien iemand hiermee instemt, kun je doorgaans gauw over het geld beschikken. Voor beide partijen is het echter het beste om een soort van contract te ondertekenen, waarin vermeld staat wat je op welke data terugbetaalt. Eventuele rente kan daarin ook worden opgenomen. Niet zelden ontstaan er conflicten tussen familieleden en vrienden wanneer hier onduidelijkheden over bestaan. Het is dus het beste dat dit op papier komt te staan.

Je spullen te huur aanbieden

Een volgend alternatief is het te huur aanbieden van je (waardevolle) spullen. Zo kun je bijvoorbeeld je auto verhuren, maar denk ook aan gereedschappen of andere zaken van waarde die je in huis hebt. Des te meer je aanbiedt, des te groter is de kans dat iemand interesse zal tonen en je binnen korte tijd over contant geld kunt beschikken. Uiteraard betekent dit dat je zelf tijdelijk niet van deze zaken gebruik kunt maken. Ook hier is een contract van belang om moeilijkheden te voorkomen.

Zelfgemaakte producten of diensten aanbieden

Tot slot kun je starten met het vervaardigen van goederen ter verkoop of het aanbieden van diensten. Ongetwijfeld ben je bekend met websites als Etsy, waar verkopers vanuit de hele wereld hun unieke producten kunnen aanbieden. Het grote voordeel hiervan is dat je echt het gevoel hebt dat je je geld ‘verdient’. Hetzelfde geldt voor het aanbieden van diensten als bijvoorbeeld koken. Het nadeel is natuurlijk wel dat je minder snel over contant geld kunt beschikken en vaak eerst een (kleine) investering moet doen om met het verdienen van geld te beginnen.