Wat doet een Pandhuis?

Direct geld zonder BKR

Een pandhuis, ook wel bekend als pandjeshuis of lommerd, is een kredietinstelling waar je tegen het onderpand van waardevolle goederen een lening kunt afsluiten. Hierbij gaat het in de meeste gevallen, maar niet uitsluitend, om sieraden. Een toenemend aantal klanten maakt gebruik van deze mogelijkheid. Een pandhuis biedt diverse voordelen. Zo is lenen voor iedereen en op elk gewenst moment mogelijk en maak je geen schuld zoals met een lening bij een traditionele kredietverstrekker als een bank. De hoogte van de lening varieert. Doorgaans bedraagt deze enkele honderden euro’s.

Het verkopen of verpanden van waardevolle goederen

Een pandhuis geeft je twee mogelijkheden: het direct verkopen van je goederen of het verpanden ervan. In beide gevallen zal een taxatie plaatsvinden. Wanneer je voor verkoop kiest, krijg je een aanzienlijk lagere prijs. Het pandhuis weet namelijk niet of en wanneer het de goederen kan verkopen. Bij het verpanden blijf je de eigenaar van de goederen en behoud je het recht om deze -inclusief rente- terug te kopen. Bij het verpanden ontvang je een lommerdbriefje, waarop onder andere de voorwaarden en het bedrag zijn vermeld.

De taxatie

Bij een verpanding speelt de taxatie een niet te verwaarlozen rol van belang. De hoogte van het bedrag dat je kunt lenen, wordt door de dagwaarde bepaald. Zaken als gouden sieraden en munten hebben over het algemeen een hoge waarde, terwijl de waarde voor zilveren objecten lager ligt. Soms dragen ook andere zaken, bijvoorbeeld de exclusiviteit van een voorwerp, bij aan de waarde ervan. Pandhuisexploitanten, ook wel pandbazen genoemd, zijn opgeleid in het taxeren van uiteenlopende voorwerpen en volgen regelmatig bijscholing om deze vaardigheid bij te schaven.

Het herbelenen van waardevolle goederen

Doorgaans wordt er een periode van twee maanden aangehouden, waarna de klant het voorwerp terug kan kopen. Is dit op dat moment niet mogelijk? Dan kan de klant kiezen voor het herbelenen van de goederen, oftewel het verlengen van de beleentermijn. Het kan zijn dat het pandhuis dan wel de rente over de eerste termijn wil ontvangen. In feite wordt er dus een nieuwe overeenkomst afgesloten op het reeds beleende onderpand. Wordt er door de klant niet op de afgesproken datum betaald? Dan mag het pandhuis de goederen verkopen.  

Welke goederen accepteert een pandhuis?

In het verleden werden tal van goederen bij pandhuizen aangeboden: televisietoestellen en andere elektronica, maar ook zelfs rijwielen. Vandaag de dag zijn pandhuishouders wel iets selectiever. Dit heeft te maken met het feit dat zaken als elektronica al gauw verouderen en dus in waarde verminderen. Er worden namelijk aan de lopende band nieuwe modellen ontworpen. Wanneer een pandhuis anno nu elektronica accepteert, gaat het meestal uitsluitend om nieuwe producten. Bij de meeste pandhuizen kun je uitsluitend terecht met auto’s, campers, vastgoed, goud, zilver, edelstenen en sieraden.

Een negatieve BKR notering speelt geen rol

Wanneer je een lening afsluit, wordt dit in Nederland bij het BKR vastgelegd. Kom je je betalingsverplichting gedurende een langere periode niet na, dan wordt dit een negatieve registratie. Dit betekent meestal dat je geen nieuwe leningen kunt afsluiten. Heb je gedurende korte tijd toch wat extra cash nodig? Dan kun je bij een pandhuis toch aan het benodigde bedrag komen. Een negatieve BKR notering speelt voor een pandhuisexploitant geen rol.

Regelgeving omtrent pandhuizen

Wil je een of meer goederen bij een pandhuis als onderpand aanbieden, dan dien je daarvoor achttien jaar of ouder te zijn. Ook dien je een legitimatiebewijs te overleggen. Dit is om te voorkomen dat men gestolen goederen aanbiedt. In de Nederlandse wet is een maximaal rentepercentage afgesproken, deze bedraagt nu 4,5% per maand. Zo worden kwetsbare klanten beschermd tegen hoge rentes die in het verleden wel in rekening werden gebracht. Behalve de rente hoef je geen andere kosten voor zaken als taxatie, opslag of administratie te voldoen.

De overeenkomst

Bij een verpanding krijg je een overeenkomst. Hierin zijn de voorwaarden van de lening vermeld. In deze overeenkomst dienst diverse informatie te zijn vermeld: de gegevens van de klant en de pandlener, de beleende zaken, het bedrag, de termijn, de rente, de totaalkosten van de lening en de rente samen, de afspraak dat u uw spullen terugkrijgt wanneer u het geleende bedrag en de rente voldoet, wat er gebeurt wanneer u later wilt betalen en eventuele andere voorwaarden. Als klant ontvang je van deze overeenkomst een kopie.

Wat is verpanden?

wat is verpanden

Ga je verpanden, dan bied je een waardevol goed in ruil voor een te lenen geldbedrag aan. Hoe hoog dat bedrag is, is afhankelijk van de waarde van het voorwerp dat je aanbiedt. Een pandhuis hanteert bij de bepaling daarvan altijd de geldende koerslijsten of dagwaarde. Ga je iets verpanden, dan blijf je in tegenstelling tot bij verkopen eigenaar van het betreffende voorwerp. Lukt het je het geldbedrag inclusief rente na de afgesproken periode terug te betalen? Dan krijg je je onderpand terug. Van deze methode wordt steeds vaker gebruikgemaakt door personen die snel een geldbedrag nodig hebben.

Verpanden: een betrouwbare manier om direct geld te lenen

Verpanden had en heeft niet altijd een betrouwbaar imago. Iets wat geheel onterecht is en wellicht verder wordt aangewakkerd door Amerikaanse realityprogramma’s over pandhuizen. In werkelijkheid zijn pandhuizen echter transparante ondernemingen die al duizenden jaren geleden bestonden. Pandhuizen hebben een wettelijke registratieplicht en opereren geheel legaal. Bovendien nemen eigenaren van pandhuizen altijd een risico met het uitlenen van een geldbedrag. Van zomaar een lucratieve bron van inkomsten is per definitie dan ook geen sprake.

Een praktijkvoorbeeld

Stel je voor dat je enkele rekeningen hebt openstaan die niet langer onbetaald kunnen blijven, terwijl je momenteel door omstandigheden even om geld verlegen zit. Op zolder heb je een erfstuk van je oma liggen; een gouden armband met een waarde van €1500,-. Aan deze armband is ook emotionele waarde verbonden, waardoor je er geen afstand van wilt doen. In plaats daarvan kies je ervoor om hem te belenen bij een pandhuis. De pandhuiseigenaar stelt een beleenwaarde van €1200,- vast. De maandelijkse rente (4,5%) bedraagt dan €54,-. Belenen doe je voor twee of meer maanden.

Om te kunnen verpanden, is geen BKR toets nodig

Het verpanden van waardevolle goederen is makkelijker dan geld lenen bij bank of een andere traditionele geldverstrekker. Je financiële situatie wordt namelijk niet gecheckt. Heb je ooit al ergens geleend en is het je in die periode niet gelukt om je betalingsverplichting na te komen? Dan beschik je over een negatieve registratie bij het BKR, het Bureau Krediet Registratie. Wil je een voorwerp verpanden, dan wordt er door een pandhuishouder geen BKR toets uitgevoerd. Ook met hoge rentes zul je niet te maken krijgen.

De voordelen van het verpanden bij een pandhuis

Het bovenstaande gegeven is een belangrijk voordeel van het verpanden. Maar natuurlijk houdt het daar niet bij op. Een ander voordeel van het verpanden bij een verpandhuis is dat je waardevolle goederen niet meteen van eigenaar wisselen. Ze blijven in het bezit van jou als klant, die deze na een terugbetaling van het geleende bedrag inclusief rente terugkrijgt. In tegenstelling tot bij een bank bestaat er geen verplichting om het bedrag terug te betalen. Lukt dit niet, dan is er dus geen sprake van een restschuld. Tot slot beschik je bij het verpanden snel over het bedrag dat je nodig hebt.

De rente over verpande goederen

In 2014 ging de Nieuwe Pandhuiswet van kracht. Daarin staat onder andere beschreven dat pandhuishouders niet meer dan 4,5% rente voor pandbeleningen mogen heffen. Dit om kwetsbare klanten tegen hoge rentes te beschermen. De meeste pandhuishouders zullen ook geen lagere rente heffen dan dit wettelijk vastgelegde maximum; ze maken namelijk al meer kosten dan op het eerste gezicht wordt vermoed. Zeker gezien het feit dat de meeste beleenbedragen niet hoger liggen dan enkele honderden euro’s, is de rente van 4,5% nodig om tegen de kosten op te wegen.

Eventuele nadelen van het verpanden

Het verpanden van goederen kent tal van voordelen, maar uiteraard zou je er ook wat kleine kanttekeningen bij kunnen plaatsen. Zo heb je weliswaar de mogelijkheid om je goederen terug te kopen, maar je betaalt hierover wel rente en soms kan er sprake zijn van afschrijving. Daarnaast levert het verkopen via platformen zoals Marktplaats meer op. Het pandhuis hanteert namelijk een ruime marge. Dit is te verklaren door het verdienmodel dat noodzakelijk is om het uitbaten van een pandhuis rendabel te kunnen houden.

De taxatie van goederen die je wilt verpanden

Het verpanden van goederen kan natuurlijk niet plaatshebben zonder een grondige taxatie daarvan. Medewerkers en eigenaren van pandhuizen zijn opgeleid in het taxeren van de meest uiteenlopende sieraden, maar ook andere voorwerpen van waarde en volgen ook regelmatig bijscholing op dit vlak. Je kunt dus rekenen op een betrouwbare taxatie. De hoogte van het getaxeerde bedrag kan per dag verschillen wegens fluctuaties op de markt en is bepalend voor het bedrag dat je kunt lenen.

De juridische aspecten

Juridisch gezien spreekt men niet van een verpanding, maar van een zogeheten pandbelening. Zoals reeds eerder genoemd, is de huidige Pandhuiswet sinds 2014 van kracht. Hierin worden regels omtrent onder andere de overeenkomst van pandbelening benoemd. Zo moet in deze overeenkomst de identiteit van de klant en de pandhuiseigenaar worden vermeld, net als de beschrijving en de taxatie van het product, de hoogte van de lening en de rente en het totaalbedrag van beide, eventuele voorwaarden voor verlenging en het gegeven dat de klant zijn spullen bij terugbetaling binnen de termijn direct terugkrijgt. Afwijken van de pandrechtregels is niet toegestaan.

De periode van onderpand

In de geldende Pandhuiswet staat niet alleen een maximale rentehoogte vermeld, maar ook een minimale lengte van de leentermijn. Deze bedraagt twee maanden. Indien je dit als klant wenst, kun je de lening eerder terugbetalen. Betaal je na bijvoorbeeld zes weken, dan betaal je echter wel de volledige rente voor twee maanden. Lukt het niet om de lening terug te betalen, dan bestaan er wellicht verlengingsmogelijkheden. Ook over een verlenging betaal je rente, maar wederom nooit meer dan 4,5%.

Verpanden: de lening waar je altijd op kunt rekenen

Iedereen kan in de loop van zijn leven in een financieel lastige situatie terechtkomen. Kun je elders geen geld lenen, dan kun je op een pandhuis altijd rekenen. Je geeft een voorwerp tegen een geldlening als onderpand en deze wordt enkel in beslag genomen wanneer je niet aan de terugbetaling kan voldoen. Bij het verpanden gaat het niet zelden om bezittingen met emotionele waarde. Pandhuizen gaan discreet en voorzichtig met je bezittingen om en zorgen ervoor dat deze zorgvuldig bewaard blijven totdat je de lening komt afbetalen.