Verpanden is populair

Pandhuis overzicht

Verpanden is het in onderpand geven van een waardevol goed om zo een geldlening te krijgen. Je kunt deze na een afgesproken periode terugbetalen om je spullen terug te krijgen. Het verpanden gebeurt bij een pandhuis, ook wel pandjeshuis of lommerd genoemd. Veel mensen bieden sieraden aan, maar dit hoeft lang niet altijd het geval te zijn. Dankzij het verpanden is lenen voor iedereen en op elk gewenst moment mogelijk. Je hebt direct contant geld in je handen en bouwt geen schulden op. Behalve hierom is verpanden om nog meer redenen alsmaar populairder geworden.

Televisie heeft het publiek met verpanden laten kennismaken

Pandhuizen bieden hun diensten al eeuwen aan, lang voordat er banken of andere kredietverstrekkers bestonden. Wist je zelfs dat het verpanden van goederen in de Verenigde Staten tot in de jaren vijftig het grootste aandeel van het consumentenkrediet uitmaakte? Vaak zitten er ook interessante verhalen achter, want niet zelden zijn het onverwachte omstandigheden of tegenslagen die leiden tot deze noodzaak. Programma’s als Pawn Stars, dat over een kleurrijk pandhuis in Los Angeles gaat, brengen dit mooi in beeld en hebben een grote doelgroep laten kennismaken met de wereld van het verpanden.

Het taboe doorbroken

Pandhuizen door het hele land geven aan dat ze het drukker dan ooit hebben. Dagelijks bezoeken mensen uit alle lagen van de bevolking pandhuizen om daar hun waardevolle goederen aan te bieden. Sommigen hebben kleine bedragen nodig om aan het eind van het jaar de touwtjes aan elkaar te kunnen knopen, anderen hebben weer behoefte aan grotere bedragen. Het taboe op verpanden is dankzij het hierboven genoemde televisieprogramma aanzienlijk verminderd. Ook verschillende programma’s op de Nederlandse televisie hebben daaraan bijgedragen.

Uitleg is niet nodig

Wanneer je een pandhuis binnenstapt, hoef je niet te vrezen dat je een uitleg hoeft te geven. Men heeft de meest uiteenlopende motieven, soms zelfs zeer schrijnend, maar medewerkers van pandhuizen zijn discreet en vragen je niet om tekst en uitleg. Het feit dat een opgaaf van reden niet nodig is, maakt dat de drempel voor nog meer mensen lager wordt. De een biedt zijn goederen aan om zijn kinderen eten te kunnen geven, terwijl iemand anders dit wellicht doet om zijn vakantie te kunnen betalen.

Een eenvoudige manier om direct over geld te kunnen beschikken

Verpanden is een eenvoudige manier om direct contant geld te kunnen verkrijgen. Je hoeft geen BKR-toetsing te ondergaan. Het enige wat men controleert, is je identiteitsbewijs. Zo trachten pandhuizen te voorkomen dat er gestolen goederen bij ze worden aangeboden. De minimale leeftijd om iets te kunnen verpanden is achttien jaar. De rente bedraagt maximaal 4,5%, waardoor je als partij die goederen verpandt, financieel ook nog eens wordt beschermd.

Direct over je spullen beschikken indien gewenst

De laatste reden voor de alsmaar stijgende populariteit is het feit dat je weer over je spullen kunt beschikken wanneer je dat wenst. Heb je het leenbedrag plus rente ter beschikking, dan kun je direct naar het pandhuis stappen. Doorgaans duurt een verpandingsperiode twee maanden -dit kan overigens worden verlengd-, maar wanneer je het geld eerder bij elkaar hebt, kun je je goederen eerder ophalen. Dit is vooral prettig wanneer het zaken met emotionele waarde betreft.

5 tips wanneer je direct geld nodig hebt

Heb je direct geld nodig? Dan bestaan er verschillende opties. De eerste tip is dan het verkopen van (waardevolle) spullen, bijvoorbeeld via een platform als Marktplaats. Dit lukt meestal behoorlijk snel. Wil je geen afscheid hoeven nemen van je bezittingen, dan bestaan er genoeg alternatieven, die hieronder op een rijtje zijn gezet.

Lenen bij een vriend of familielid

Volgens het Nibud heeft vijf procent van de Nederlanders een lening bij familie of vrienden lopen. Wanneer er duidelijke afspraken worden gemaakt en deze worden nagekomen, is dit een prima oplossing. Niet zelden ontstaat er echter onenigheid. Bovendien help je een ander niet altijd wanneer je een lening verstrekt. Het is immers een tijdelijke oplossing die het daadwerkelijke probleem niet bij de wortels aanpakt.

Een persoonlijke lening afsluiten

Een persoonlijke lening betreft een leenbedrag dat je in één keer op je rekening krijgt gestort. Maandelijks betaal je een vast bedrag terug. Dit bedrag staat, net als de rente en de looptijd, vast. De rente is afhankelijk van het geleende bedrag en de looptijd van de lening. Je weet zo precies waar je aan toe bent.

Een doorlopend krediet afsluiten

Een doorlopend krediet is handig wanneer je regelmatig snel bedragen nodig hebt, of gewoon een financiële buffer wenst. Het geld dat je aflost, kun je ook weer opnemen. Een doorlopend krediet is flexibel en rente betaal je enkel over het opgenomen deel. Wel dien je er rekening mee te houden dat de rente variabel en dus onvoorspelbaarder is.

Goederen verpanden

Het nadeel bij bovenstaande opties is dat je per definitie te maken krijgt met een schuld. Bij het verpanden van je spullen is dat niet het geval. Wanneer je deze in onderpand geeft, krijg je een leenbedrag dat je na een afgesproken tijd inclusief rente terugbetaalt. Dan krijg je ook je spullen weer terug. Zo bouw je geen schulden op én hoef je geen afstand van je bezittingen te doen.

Wat doet een Pandhuis?

Direct geld zonder BKR

Een pandhuis, ook wel bekend als pandjeshuis of lommerd, is een kredietinstelling waar je tegen het onderpand van waardevolle goederen een lening kunt afsluiten. Hierbij gaat het in de meeste gevallen, maar niet uitsluitend, om sieraden. Een toenemend aantal klanten maakt gebruik van deze mogelijkheid. Een pandhuis biedt diverse voordelen. Zo is lenen voor iedereen en op elk gewenst moment mogelijk en maak je geen schuld zoals met een lening bij een traditionele kredietverstrekker als een bank. De hoogte van de lening varieert. Doorgaans bedraagt deze enkele honderden euro’s.

Het verkopen of verpanden van waardevolle goederen

Een pandhuis geeft je twee mogelijkheden: het direct verkopen van je goederen of het verpanden ervan. In beide gevallen zal een taxatie plaatsvinden. Wanneer je voor verkoop kiest, krijg je een aanzienlijk lagere prijs. Het pandhuis weet namelijk niet of en wanneer het de goederen kan verkopen. Bij het verpanden blijf je de eigenaar van de goederen en behoud je het recht om deze -inclusief rente- terug te kopen. Bij het verpanden ontvang je een lommerdbriefje, waarop onder andere de voorwaarden en het bedrag zijn vermeld.

De taxatie

Bij een verpanding speelt de taxatie een niet te verwaarlozen rol van belang. De hoogte van het bedrag dat je kunt lenen, wordt door de dagwaarde bepaald. Zaken als gouden sieraden en munten hebben over het algemeen een hoge waarde, terwijl de waarde voor zilveren objecten lager ligt. Soms dragen ook andere zaken, bijvoorbeeld de exclusiviteit van een voorwerp, bij aan de waarde ervan. Pandhuisexploitanten, ook wel pandbazen genoemd, zijn opgeleid in het taxeren van uiteenlopende voorwerpen en volgen regelmatig bijscholing om deze vaardigheid bij te schaven.

Het herbelenen van waardevolle goederen

Doorgaans wordt er een periode van twee maanden aangehouden, waarna de klant het voorwerp terug kan kopen. Is dit op dat moment niet mogelijk? Dan kan de klant kiezen voor het herbelenen van de goederen, oftewel het verlengen van de beleentermijn. Het kan zijn dat het pandhuis dan wel de rente over de eerste termijn wil ontvangen. In feite wordt er dus een nieuwe overeenkomst afgesloten op het reeds beleende onderpand. Wordt er door de klant niet op de afgesproken datum betaald? Dan mag het pandhuis de goederen verkopen.  

Welke goederen accepteert een pandhuis?

In het verleden werden tal van goederen bij pandhuizen aangeboden: televisietoestellen en andere elektronica, maar ook zelfs rijwielen. Vandaag de dag zijn pandhuishouders wel iets selectiever. Dit heeft te maken met het feit dat zaken als elektronica al gauw verouderen en dus in waarde verminderen. Er worden namelijk aan de lopende band nieuwe modellen ontworpen. Wanneer een pandhuis anno nu elektronica accepteert, gaat het meestal uitsluitend om nieuwe producten. Bij de meeste pandhuizen kun je uitsluitend terecht met auto’s, campers, vastgoed, goud, zilver, edelstenen en sieraden.

Een negatieve BKR notering speelt geen rol

Wanneer je een lening afsluit, wordt dit in Nederland bij het BKR vastgelegd. Kom je je betalingsverplichting gedurende een langere periode niet na, dan wordt dit een negatieve registratie. Dit betekent meestal dat je geen nieuwe leningen kunt afsluiten. Heb je gedurende korte tijd toch wat extra cash nodig? Dan kun je bij een pandhuis toch aan het benodigde bedrag komen. Een negatieve BKR notering speelt voor een pandhuisexploitant geen rol.

Regelgeving omtrent pandhuizen

Wil je een of meer goederen bij een pandhuis als onderpand aanbieden, dan dien je daarvoor achttien jaar of ouder te zijn. Ook dien je een legitimatiebewijs te overleggen. Dit is om te voorkomen dat men gestolen goederen aanbiedt. In de Nederlandse wet is een maximaal rentepercentage afgesproken, deze bedraagt nu 4,5% per maand. Zo worden kwetsbare klanten beschermd tegen hoge rentes die in het verleden wel in rekening werden gebracht. Behalve de rente hoef je geen andere kosten voor zaken als taxatie, opslag of administratie te voldoen.

De overeenkomst

Bij een verpanding krijg je een overeenkomst. Hierin zijn de voorwaarden van de lening vermeld. In deze overeenkomst dienst diverse informatie te zijn vermeld: de gegevens van de klant en de pandlener, de beleende zaken, het bedrag, de termijn, de rente, de totaalkosten van de lening en de rente samen, de afspraak dat u uw spullen terugkrijgt wanneer u het geleende bedrag en de rente voldoet, wat er gebeurt wanneer u later wilt betalen en eventuele andere voorwaarden. Als klant ontvang je van deze overeenkomst een kopie.

Alternatieven voor verpanden

Een pandhuis, ook wel een pandjeshuis genoemd, is een kredietinstelling waar je snel een lening kunt afsluiten wanneer je waardevolle goederen als onderpand afgeeft. Steeds meer mensen uit alle lagen van de bevolking maken gebruik van deze optie om snel over contant geld te beschikken. Wellicht overweeg je dit ook, maar vraag je je af wat de alternatieven voor het verpanden zijn? Hieronder lees je over de hoofdalternatieven en welke voor- en nadelen deze met zich meebrengen.

Het verkopen van je spullen

Een van de meest voor de hand liggende alternatieve voor het verpanden is het verkopen van (waardevolle) goederen. Je hoeft zo geen rente te betalen en je spullen krijgen een tweede leven. Wel betekent het verkopen van je kostbare zaken dat je ze écht kwijt bent. Doe dit dus alleen wanneer je zeker weet dat je daarvan geen spijt krijgt. Ook krijg je tijdens het verkoopproces te maken met soms vermoeiende onderhandelingen die je soms flink wat tijd kunnen kosten.

Het aanvragen van een lening

Natuurlijk kun je ook kiezen voor een lening bij een kredietverstrekker. Het voordeel is dat je vaak hogere bedragen krijgt dan waar je bij een verpanding over kunt beschikken. Echter zal een kredietverstrekker een BKR-toetsing afnemen. Dit kost tijd. En lukt het je onverhoopt niet om aan je aflossingsverplichting te voldoen, dan krijg je een negatieve aantekening. Dit bemoeilijkt het lenen van geld in de toekomst. Lenen lijkt dus aantrekkelijk, maar kent diverse haken en ogen.

Lenen van familie of vrienden

Wanneer je een goede verstandhouding met je naasten hebt, kun je deze wellicht ook vragen om je een lening te geven. Indien iemand hiermee instemt, kun je doorgaans gauw over het geld beschikken. Voor beide partijen is het echter het beste om een soort van contract te ondertekenen, waarin vermeld staat wat je op welke data terugbetaalt. Eventuele rente kan daarin ook worden opgenomen. Niet zelden ontstaan er conflicten tussen familieleden en vrienden wanneer hier onduidelijkheden over bestaan. Het is dus het beste dat dit op papier komt te staan.

Je spullen te huur aanbieden

Een volgend alternatief is het te huur aanbieden van je (waardevolle) spullen. Zo kun je bijvoorbeeld je auto verhuren, maar denk ook aan gereedschappen of andere zaken van waarde die je in huis hebt. Des te meer je aanbiedt, des te groter is de kans dat iemand interesse zal tonen en je binnen korte tijd over contant geld kunt beschikken. Uiteraard betekent dit dat je zelf tijdelijk niet van deze zaken gebruik kunt maken. Ook hier is een contract van belang om moeilijkheden te voorkomen.

Zelfgemaakte producten of diensten aanbieden

Tot slot kun je starten met het vervaardigen van goederen ter verkoop of het aanbieden van diensten. Ongetwijfeld ben je bekend met websites als Etsy, waar verkopers vanuit de hele wereld hun unieke producten kunnen aanbieden. Het grote voordeel hiervan is dat je echt het gevoel hebt dat je je geld ‘verdient’. Hetzelfde geldt voor het aanbieden van diensten als bijvoorbeeld koken. Het nadeel is natuurlijk wel dat je minder snel over contant geld kunt beschikken en vaak eerst een (kleine) investering moet doen om met het verdienen van geld te beginnen.

Wat is verpanden?

wat is verpanden

Ga je verpanden, dan bied je een waardevol goed in ruil voor een te lenen geldbedrag aan. Hoe hoog dat bedrag is, is afhankelijk van de waarde van het voorwerp dat je aanbiedt. Een pandhuis hanteert bij de bepaling daarvan altijd de geldende koerslijsten of dagwaarde. Ga je iets verpanden, dan blijf je in tegenstelling tot bij verkopen eigenaar van het betreffende voorwerp. Lukt het je het geldbedrag inclusief rente na de afgesproken periode terug te betalen? Dan krijg je je onderpand terug. Van deze methode wordt steeds vaker gebruikgemaakt door personen die snel een geldbedrag nodig hebben.

Verpanden: een betrouwbare manier om direct geld te lenen

Verpanden had en heeft niet altijd een betrouwbaar imago. Iets wat geheel onterecht is en wellicht verder wordt aangewakkerd door Amerikaanse realityprogramma’s over pandhuizen. In werkelijkheid zijn pandhuizen echter transparante ondernemingen die al duizenden jaren geleden bestonden. Pandhuizen hebben een wettelijke registratieplicht en opereren geheel legaal. Bovendien nemen eigenaren van pandhuizen altijd een risico met het uitlenen van een geldbedrag. Van zomaar een lucratieve bron van inkomsten is per definitie dan ook geen sprake.

Een praktijkvoorbeeld

Stel je voor dat je enkele rekeningen hebt openstaan die niet langer onbetaald kunnen blijven, terwijl je momenteel door omstandigheden even om geld verlegen zit. Op zolder heb je een erfstuk van je oma liggen; een gouden armband met een waarde van €1500,-. Aan deze armband is ook emotionele waarde verbonden, waardoor je er geen afstand van wilt doen. In plaats daarvan kies je ervoor om hem te belenen bij een pandhuis. De pandhuiseigenaar stelt een beleenwaarde van €1200,- vast. De maandelijkse rente (4,5%) bedraagt dan €54,-. Belenen doe je voor twee of meer maanden.

Om te kunnen verpanden, is geen BKR toets nodig

Het verpanden van waardevolle goederen is makkelijker dan geld lenen bij bank of een andere traditionele geldverstrekker. Je financiële situatie wordt namelijk niet gecheckt. Heb je ooit al ergens geleend en is het je in die periode niet gelukt om je betalingsverplichting na te komen? Dan beschik je over een negatieve registratie bij het BKR, het Bureau Krediet Registratie. Wil je een voorwerp verpanden, dan wordt er door een pandhuishouder geen BKR toets uitgevoerd. Ook met hoge rentes zul je niet te maken krijgen.

De voordelen van het verpanden bij een pandhuis

Het bovenstaande gegeven is een belangrijk voordeel van het verpanden. Maar natuurlijk houdt het daar niet bij op. Een ander voordeel van het verpanden bij een verpandhuis is dat je waardevolle goederen niet meteen van eigenaar wisselen. Ze blijven in het bezit van jou als klant, die deze na een terugbetaling van het geleende bedrag inclusief rente terugkrijgt. In tegenstelling tot bij een bank bestaat er geen verplichting om het bedrag terug te betalen. Lukt dit niet, dan is er dus geen sprake van een restschuld. Tot slot beschik je bij het verpanden snel over het bedrag dat je nodig hebt.

De rente over verpande goederen

In 2014 ging de Nieuwe Pandhuiswet van kracht. Daarin staat onder andere beschreven dat pandhuishouders niet meer dan 4,5% rente voor pandbeleningen mogen heffen. Dit om kwetsbare klanten tegen hoge rentes te beschermen. De meeste pandhuishouders zullen ook geen lagere rente heffen dan dit wettelijk vastgelegde maximum; ze maken namelijk al meer kosten dan op het eerste gezicht wordt vermoed. Zeker gezien het feit dat de meeste beleenbedragen niet hoger liggen dan enkele honderden euro’s, is de rente van 4,5% nodig om tegen de kosten op te wegen.

Eventuele nadelen van het verpanden

Het verpanden van goederen kent tal van voordelen, maar uiteraard zou je er ook wat kleine kanttekeningen bij kunnen plaatsen. Zo heb je weliswaar de mogelijkheid om je goederen terug te kopen, maar je betaalt hierover wel rente en soms kan er sprake zijn van afschrijving. Daarnaast levert het verkopen via platformen zoals Marktplaats meer op. Het pandhuis hanteert namelijk een ruime marge. Dit is te verklaren door het verdienmodel dat noodzakelijk is om het uitbaten van een pandhuis rendabel te kunnen houden.

De taxatie van goederen die je wilt verpanden

Het verpanden van goederen kan natuurlijk niet plaatshebben zonder een grondige taxatie daarvan. Medewerkers en eigenaren van pandhuizen zijn opgeleid in het taxeren van de meest uiteenlopende sieraden, maar ook andere voorwerpen van waarde en volgen ook regelmatig bijscholing op dit vlak. Je kunt dus rekenen op een betrouwbare taxatie. De hoogte van het getaxeerde bedrag kan per dag verschillen wegens fluctuaties op de markt en is bepalend voor het bedrag dat je kunt lenen.

De juridische aspecten

Juridisch gezien spreekt men niet van een verpanding, maar van een zogeheten pandbelening. Zoals reeds eerder genoemd, is de huidige Pandhuiswet sinds 2014 van kracht. Hierin worden regels omtrent onder andere de overeenkomst van pandbelening benoemd. Zo moet in deze overeenkomst de identiteit van de klant en de pandhuiseigenaar worden vermeld, net als de beschrijving en de taxatie van het product, de hoogte van de lening en de rente en het totaalbedrag van beide, eventuele voorwaarden voor verlenging en het gegeven dat de klant zijn spullen bij terugbetaling binnen de termijn direct terugkrijgt. Afwijken van de pandrechtregels is niet toegestaan.

De periode van onderpand

In de geldende Pandhuiswet staat niet alleen een maximale rentehoogte vermeld, maar ook een minimale lengte van de leentermijn. Deze bedraagt twee maanden. Indien je dit als klant wenst, kun je de lening eerder terugbetalen. Betaal je na bijvoorbeeld zes weken, dan betaal je echter wel de volledige rente voor twee maanden. Lukt het niet om de lening terug te betalen, dan bestaan er wellicht verlengingsmogelijkheden. Ook over een verlenging betaal je rente, maar wederom nooit meer dan 4,5%.

Verpanden: de lening waar je altijd op kunt rekenen

Iedereen kan in de loop van zijn leven in een financieel lastige situatie terechtkomen. Kun je elders geen geld lenen, dan kun je op een pandhuis altijd rekenen. Je geeft een voorwerp tegen een geldlening als onderpand en deze wordt enkel in beslag genomen wanneer je niet aan de terugbetaling kan voldoen. Bij het verpanden gaat het niet zelden om bezittingen met emotionele waarde. Pandhuizen gaan discreet en voorzichtig met je bezittingen om en zorgen ervoor dat deze zorgvuldig bewaard blijven totdat je de lening komt afbetalen.